Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe