Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/506/21 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe