Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/120/21 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty prowadzące doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe