Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/129/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kleszczele, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczele oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe