Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 13/2021 Wojewody Podlaskiego

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe