Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe