Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 6/62/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXV/163/21 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe