Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.15.2021.AKR Wojewody Podlaskiego

z dnia 5 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/164/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe