Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/159/21 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe