Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/130/2021 Rady Gminy Poświętne

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe