Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 151/XX/21 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perlejewo w 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe