Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 156/XX/21 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe