Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr RGK.0050.16.2021 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe