Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/164/2021 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnopol w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe