Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/144/21 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnica w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe