Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/198/21 Rady Miasta Sejny

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości tej opłaty i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy - Miasta Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe