Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/80/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XXII/185/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe