Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23/15/2021 Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe