Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/222/21 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Czarna Białostocka i przyznaniu zwrotu tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe