Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/173/21 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe