Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV.161.2021 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śniadowo na lata 2021 - 2030 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe