Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/140/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe