Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/142/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe