Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 370/XXXVI/21 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe