Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wizna

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe