Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.30.2021.ES Wojewody Podlaskiego

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XVI/113/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe