Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 20.126.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe