Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/219/2021 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/181/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe