Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/220/2021 Rady Gminy Augustów

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe