Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/142/2021 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milejczyce na lata 2021 - 2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe