Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/130/21 Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowo w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe