Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/175/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2021 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe