Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/179/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe