Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 195/3313/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe