Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/145/21 Rady Gminy Białowieża

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białowieża w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe