Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/245/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe