Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe