Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/250/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tykocin oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe