Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/251/2021 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe