Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 169/XXXII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn w części obejmującej teren nieruchomości przy ul. Kilińskiego 43

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe