Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/121/2021 Rady Gminy Przytuły

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe