Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/316/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe