Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/363/2021 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe