Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/366/2021 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe