Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/184/21 Rady Gminy Kolno

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe