Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/133/2021 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puńsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe