Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/359/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe