Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 167/XXVIII/21 Rady Gminy Grajewo

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ramach zadań własnych za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Grajewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe