Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/160/21 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasionówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe