Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/127/21 Rady Gminy Zbójna

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbójna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe